MC-VERKSTADEN I GUBBÄNGEN
Service och reparationer MC, Mopeder och 4-Hjulingar!
Våra tjänster
Felsökning
Felsökning är nödvändigt i de fall då motorcykeln uppvisar ett symptom men dess orsak inte är uppenbar.

Exempelvis då motorcykeln är omöjlig att starta eller går dåligt under särskilda omständigheter.

I dessa fall arbetar vi enligt principen löpande debitering till ett pris av 1000 kronor per timme.
Minimidebitering är 2 timmar och detta räcker normalt för att hitta de flesta problem.

Observera att ovanstående fall är att betrakta som specialfall och inte särskilt ofta förekommande.

Om en motorcykel till exempel har symptomet av en defekt växellåda men det är omöjligt att säga exakt vad som behöver bytas eller repareras innan växellådan är öppnad betraktar vi inte som felsökning.

Då gäller istället "Öppna och lokalisera". Därefter presenteras den totala reparationskostnaden för kunden varefter beslut om reparation kan fattas. I dessa fall gäller normal timdebitering för reparationer och den tid som debiteras är den tid som anges i tillverkarens tidverk eller enligt överenskommelse.

Under lågsäsong hämtar vi oftast in obrukbara motorcyklar gratis men under högsäsong förbehåller vi oss rätten att debitera 800 kronor för hämtning i Stor - Stockholm.
Om oss Våra tjänster